Økonomi"> Økonomi

Agenda 2030 – del 1 https://www.ukcolumn.org/media/oembed?url=https%3A//rumble.com/v1ouzbt-sandi-adams-agenda-2030-part-1.html&max_width=0&max_height=0&hash=ncfq8LVg752F8w3Ntv4R0NjngpCBIk2-V00gdsLlLYYTorsdag 20. oktober 2022For en mor førte et kort møte med Bill Gates til å gjennomføre en dedikert undersøkelse av  Global Biodiversity Assessment  (arrangert av FN  her , arkivert...