Parametere for 5G -signalkvalitet

Hva er 5G -signalnivåene og hva bør være de optimale verdiene? I 5G -modemets webkonfigurator på NR7101, for eksempel, naviger til System Monitor> Mobilinformasjonsside, du kan se gjeldende status for tilkoblingen. For å bestemme...