25. juni 2022

Skriv ut dette innlegget Offisiell myndighetsdatapost 74 783 dødsfall og 5 830 235 skader etter covid-19-vaksiner i USA og Europa Totalt antall visninger: 16550 0 Dele 0 Dele 0 0 https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5a437beb2f4dc%26domain%3Dvaccineimpact.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fvaccineimpact.com%252Ff25b3af965a1c6%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fvaccineimpact.com%2F2022%2Fofficial-government-data-record-74783-deaths-and-5830235-injuries-following-covid-19-vaccines-in-the-u-s-and-europe%2F&layout=box_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&size=large&size=large av Brian ShilhavyRedaktør, Health Impact News...

MENNESKERASEN HAR VÆRT UNDER KARANTENE FOR EVIGHETER. DETTE BETYR AT VI IKKE HAR FÅTT LOV TIL Å REISE UTOVER VÅR ATMOSFÆRE ELLER SAMHANDLE MED ANDRE STJERNESYSTEMER OG GALAKSER I UNIVERSET. VI ER UENDELIG VESENER MED UBEGRENSET POTENSIAL. VI ER NÅ FRI TIL Å OPPLEVE ALLE SLAGS LIV VI VELGER.

Karantenen er opphevet: Vær klar for masseoppstigning! The Galactic Federation er en føderasjon av planeter, stjernesystemer og galakser som følger loven om en og er i tjeneste for menneskeheten og freden. Menneskeslekten...