EUs klimapakke: Hovedpunktene

EU-kommisjonen har lagt frem sin store klimapakke. Hovedpunkter: Styrket og utvidet kvotesystem, innføring av karbontoll, utfasing av bensin- og dieselbiler.16. juli 2021 EU-kommisjonen presenterte 14. juli forslag til hvordan unionen skal nå...