Vannelektrolysator.

Målebeskrivelse: GUL: Syre…Fluorider(tannrenser)…organiske stoffer. GRØNN: Arsen…kvikksølv….Bly….Kobber….Sodium(Natrium). BLÅ: Bakterier….Virus….Kreftfremkallende stoffer….Gjødsel….Plantevernmidler. RØD: Jern….Rust….Bakterier. HVIT: Syre….Zink….Kvikksølv. SORT: Møkk….Tungmetaller( er en gruppe grunnstoffer med egenvekt >5g/cm3 og omfatter bly, kadmium, kvikksølv, nikkel, krom og sink)