FAKTA nr

Om innholdet i corona- «vaksinene», alvorlige bivirkninger, og at barn og unge presses av myndighetene til å ta disse «vaksinene». Norsk mikrobiolog svarer. 02. OKTOBER 2021 JARL RUNE https://www.buzzsprout.com/1790541/9298710?fbclid=IwAR3M7QBcK_eAKAaTUugdmdOm4U767aEvJQ3yXHHqMB2LAPMkuXl8e3Br4UA