Værendringsprosjektrapporter

Publikasjonshistorie og omfang På slutten av 1940- og  1950-tallet  anså mange  ” den bevisste eller utilsiktede endringen av atmosfæriske forhold ved menneskelig aktivitet ” , også kjent som værmodifikasjon, som en lovende vitenskap for fremtiden. Foreløpig er den vanligste...

Værmodifiseringsprosjekter/ Operasjoner USA.

CHAPTER 89-07-02WEATHER MODIFICATION OPERATIONSSection89-07-02-01 General Provisions89-07-02-02 Definitions89-07-02-03 Administration89-07-02-04 Exempt Activities89-07-02-05 Approval of Exempt Activities89-07-02-06 Field Presence Required89-07-02-07 Criteria for Issuance of License89-07-02-08 Application Procedure89-07-02-09 Procedure for Issuance89-07-02-10 Renewal of License89-07-02-11 Responsibility of...