PST er styrt av CIA og Mossad

Av Ove Bengt Berg -17. februar 20220 Utvider skjellsorda med «antistatlig» Av Ove Bengt Berg. Det var virkelig shwung over Politiets sikkerhetstjenestes presentasjon den 11. februar av den nasjonale trusselvurderinga for dette året. PST presenterte et nyord i...