David Keiths solnedgangseksperiment SCoPEx kommer muligens våren 2019 – ALLE FAKTAENE

Fra Bill Gates ‘StratoShield til StratoCruiser, all informasjon om dette geoengineering -solstrålingsstyringsfelteksperimentet og tilbakeslag fra samfunnsgrupper på COP24. Publisert · Torsdag 13. desember 2018  Av James Franklin Lee Jr.  Lastet opp: Torsdag 13. desember 2018 · VideolinkKommentarerhttps://www.youtube.com/embed/Wx-KYNy9_5o?rel=0&autoplay=1&modestbranding=1&color=white Flere videoer Climate...