Rockefellers Standard Oil Trust begynte å belyse den nye verdenen med finansiering fra bankfamiliene Kuhn Loeb og Rothschild. Mens Rockefellers arbeidet den amerikanske siden av energimatrisen, konsoliderte Rothschilds sin kontroll over gamle verdens oljeressurser.

I 1892 begynte Shell Oil, under ledelse av Marcus Samuel, å sende søndre råolje gjennom den nye Suezkanalen for å forsyne Europas fabrikker. Shell tok navnet sitt fra overflod av skjell som...