Prop. 40 L (2022–2023)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten). Dette er skrevet SÅ akademiskt at det vitner til at staten skal ha kontroll ….og på en slik måte at “vanlige” folk IKKE...

Prop. 39 L (2022–2023)

Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak) Til innholdsfortegnelse Helse- og omsorgsdepartementet 1 Hovedinnholdet i proposisjonen Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes i helsepersonelloven § 71 at departementet i...