Høring – Endringer i naturmangfoldlovens § 60 og forslag til ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale

Høring | Dato: 22.03.2021Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell...

Speach av Bakke-Jensen:

– Nordområdene er vårt strategiske senter Tale / innlegg | Dato: 22.03.2021 Av: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Tale av forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, på «Looking North», en konferanse om sikkerhet i Arktis av Atlantic Council (19.03.2021)...