Et glimrende innlegg.

Norskfødt nobelprisvinner knuser den globale oppvarmingsbløffen Ivar Giæver er norskfødt nobelprisvinner i fysikk i 1973 (engelsk biografi, norsk biografi) På Lindau-konferansen i 2015 holdt han en forelesning om global oppvarming som han kaller en «bløff»...