Nordlyset 02.06 2022

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partiklerblir slynget fraSolamotJorda. Det oppstår i den øvre polareluftlaget_omkring_Jorden atmosfæren mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, nårelektroner protoner kolliderer med...