Nakstad med tordentale

Espen Rostrup Nakstad peker på en rekke mulige konsekvenser dersom trenden i Norge ikke snus. – Vi må skjerpe oss0 seconds of 1 minute, 41 secondsVolume 10%TORDENTALE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kom...

Nakstad om smitteøkningen: −Kan bli krevende. Hvor lenge skal denne kriminelle gjenstanden holde på før folk våkner?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/28j05a/nakstad-om-smitteoekningen-kan-bli-krevende Smittetrenden er stadig økende i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at dersom antall innleggelser også fortsetter å øke, kan totalsummen bli krevende. Av VILDE HAUGENPublisert:Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden...