TROR DU PÅ NAKSTAD SIN BLØFF OM AT VAKSINENE IKKE ER ÅRSAKEN TIL ØKENDE SYKEHUSINNLEGGELSER OG DØDSFALL?

0 kommentarer Posted on28.10.2022 kl. 21:49 https://www.facebook.com/v3.2/plugins/share_button.php?app_id=2173700469537245&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df335506f6656e0c%26domain%3Dolehartattordet.blogg.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Folehartattordet.blogg.no%252Ff3a1f62570c56f%26relation%3Dparent.parent&container_width=916&href=https%3A%2F%2Folehartattordet.blogg.no%2Ftro-du-pa-nakstad-sin-bloff-om-at-vaksinene-ikke-er-arsaken-til-okende-sykehusinnleggelser-og-dodsfall.html&layout=button_count&locale=nb_NO&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small Det er “morsomt” at Nakstad går ut å benekter at vaksinene ikke har noe med de stigende innleggelsene på sykehusene og den økende dødligheten å gjøre, enda...

Nakstad: – Dette bør du sørge for

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er svært lite sannsynlig at vi får smittetilfeller i Norge, men har likevel en klar vaksinasjonsbeskjed til befolkningen. Mathilde Lea Publisert søndag 11. september 2022 – 10:23 https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https://www.facebook.com/dagbladet/&tabs&small_header=true&width=360&height=70&adapt_container_width=true&hide_cover=false&lazy=true&show_facepile=false&appId=116676921744431...