EUs klimapakke: Hovedpunktene

EU-kommisjonen har lagt frem sin store klimapakke. Hovedpunkter: Styrket og utvidet kvotesystem, innføring av karbontoll, utfasing av bensin- og dieselbiler.16. juli 2021 EU-kommisjonen presenterte 14. juli forslag til hvordan unionen skal nå...

Den logaritmiske effekten av CO2

desember 22, 2014 16:34 Geir Aaslid Kategorier: Atmosfære, Drivhuseffekten, Klimapanelet, Klimapolitikk, Temperatur Kommer tilbake med kommentarer! Det er godt kjent blant skeptikere og realister at Klimapanelet gjemmer bort faktaene i sine hovedrapporter, mens de fyller sammendraget for...