Hva er JURISDIKSJON??

Jurisdiksjon betyr rettshåndhevelse og handler om staters og lokale myndigheters grunnlag for å utøve tvang på sine statsborgere og i sitt territorium. Begrepet kan deles inn i betydningene lovgivningsmyndighet, domsmyndighet og tvangsmyndighet. Lovgivningsmyndighet handler om hvem som...