Helene Muri

1 3 0 7 4L . A h l m e t a l . : M a r i n e c l o u d b r i g h t e n i n g – a s e f f e c t i v e w i t o u t c l o u d s _ Figur 2.  Skyfraksjon for lave skyer var gjennomsnittlig over 2020–2030 innenfor RCP4.5-scenariet for  (en)  NorESM1-M,  (b)  GISS-E2-R,og  (c)  HadGEM2- ES. Skyfraksjoner har værtestimert avantar tilfeldigover lapping gfor lag under 850hPa  (a, c)  og nedenfor600 hPa  (b) ....

SOLAR GEOENGINEERING: Dr. Helene Muri KUN EN FIKS IDÉ ELLER PARISAVTALENS PLAN C? Industrial Ecology Programme.

https://docplayer.me/115627206-Solar-geoengineering-dr-helene-muri-kun-en-fiks-ide-eller-parisavtalens-plan-c-industrial-ecology-programme.html NB! JEG VIL ANBEFALE ALLE Å LESE DETTE! https://docplayer.me/docview/88/115627206/  SHARE  HTML  DOWNLOAD Save this PDF as: WORD  PNG  TXT  JPG  Katrine Andreassen  3 år siden  Visninger: 6 Transkript 1 SOLAR GEOENGINEERING: KUN EN FIKS IDÉ ELLER PARISAVTALENS...