DOKUMENTÄR OM HAARP

Posted on 2019-06-09 by JM / uni 2019 Holes in Heaven är namnet på en dokumentär från 1998 om HAARP.  HAARP är en förkortning för High Frequence Active Auroral Research Program och var ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka...