HAARP

vitenskapelig anlegg, Alaska, USA Erik GregersenErik Gregersen er seniorredaktør i Encyclopaedia Britannica, med spesialisering innen fysikk og teknologi. Før han begynte i Britannica i 2007, jobbet han ved University of Chicago Press på...