No one can stop this psychopath!

C-omeHe-he-he-he-heC-omeA-llI-ntoN-ineteen84De manipulerer jordens frekvens til å endre både vårt bevisste og subliminale sinn i en kunstig indusert tilstand som ligner dyp søvn, de vil da i det øyeblikket injisere følelser som EKSTREMT...