Ionosfærisk modifikasjon…..HAARP

Mens naturlig forekommende hendelser kan ha en uttalt og langvarig effekt på ionosfæren, refererer begrepet “ionosfærisk modifikasjon” spesifikt til endringer i omgivelsesegenskapene til ionosfæren som produseres av mennesker. Vår arbeidsdefinisjon av “ionosfærisk modifikasjon”...

HAARP

Skriv ut  1 2 3 4 5 (0 STEMMER) Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden,...