LEDANDE ATMOSFÄR PGA. GEOENGINEERING

Posted on 2019-06-17 by JM Juni 2019 I nedanstående video förklarar The HAARP Report hur vår atmosfär joniseras på grund av de geoengineeringsprogram som pågår. https://www.brighteon.com/embed/5854871450001 HAARP Report: D-skiktet av jonosfären används i syfte att manipulera troposfären. Den...