Slutttidsbedrag

av David J. Stewart “Og mange falske profeter skal reise seg og forføre mange.” — Matteus 24:11       Guds Ord har mye å si om endetiden. En ting skiller seg ut i Bibelens lære mer...

Frimureriet avslørt!

Frimureriet: The Witchcraft Connection av William J. Schnoebelen William Schnoebelen var dypt involvert i både hekseri som Wicca-yppersteprest og frimurerordenen i mange år. Han var frimurer i ni år og heks i seksten år. I...