FN DOKUMENTER….

FN-dokumentersom samler en samling globale avtaler Hjem | Bærekraftig utvikling | Utdanning | Vann | Fredens kultur | Menneskerettigheter | Nøkkelord | Søk Vedtatt ved resolusjon 31/72 fra FNs generalforsamling 10. desember 1976.Konvensjonen ble åpnet for undertegning i Genève 18. mai 1977. Konvensjon om forbud mot militær eller...