EUs klimapakke: Hovedpunktene

EU-kommisjonen har lagt frem sin store klimapakke. Hovedpunkter: Styrket og utvidet kvotesystem, innføring av karbontoll, utfasing av bensin- og dieselbiler.16. juli 2021 EU-kommisjonen presenterte 14. juli forslag til hvordan unionen skal nå...

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.07. juli 2021

ARNE BYRKJEFLOT, POLITISK RÅDGIVER I NEI TIL EU Da tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble behandlet i Stortinget, var opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) det vanskeligste punktet. Det skulle lovfestes...

ENDA MER EU!!!!

Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne Nyhet | Dato: 02.07.2021 Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har...