About the EEA Agreement

Tale/innlegg | Dato: 23.05.2022 Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Brussels, 23 May) Minister of Foreign Affairs Anniken Huitfeldt’s statement on the EEA Agreement at the EEA Council meeting in Brussels 23 May. Mr. Chairman, På møtet...

EØS-tilsynet mener RME skal overvåke mer enn det som framgår av norsk lov og stiller spørsmål ved om Reguleringsmyndigheten oppfyller kravet om fullstendig uavhengighet fra norske myndigheter.07. juli 2021

ARNE BYRKJEFLOT, POLITISK RÅDGIVER I NEI TIL EU Da tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER ble behandlet i Stortinget, var opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) det vanskeligste punktet. Det skulle lovfestes...