Hva er EMF?

Elektromagnetiske felt er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt. Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil være omgitt av et elektrisk felt selv...