The Club of Rome.

fra AMPP- nettstedetsopprinnelige kilde: ClubOfRome- nettstedet Erklæring1Introduksjon2Vårt oppdrag3Det konseptuelle grunnlaget4Metodikk5Handlingsplanens rammeverk6Eksekutivkomiteen De første 30 årene1Begynnelser2Klubben tar form3Jakten på en metodikk4Grenser for vekst og andre studier5Tidlig på 1970-tallet: høy synlighet61976-1984: Dvale7Fornyelse8Landsforeningenes utvikling9Nittitallet10FremtidenENKronologi ERKLÆRING fra The Club of...