Brev til redaktøren: Chemtrails over midten av Wales forårsaker en vedvarende hoste så dette skjer stort sett hele verden!

AV RHODA WILSON PÅ 27. JUNI 2022 • ( 14 KOMMENTARER ) https://trinitymedia.ai/player/trinity-player.php?postHash=a807525215b859fded3d2a3d149293c1&poweredby=0&language=en-GB&voiceGender=f&pageURL=https%3A%2F%2Fexpose-news.com%2F2022%2F06%2F27%2Fchemtrails-over-wales-cause-a-persistent-cough%2F&ver=6.0&unitId=2900007956&userId=206ee70b-5100-496a-9785-1ac793663f0e&isLegacyBrowser=false&version=20220620_742ac6b784899aceb4b41d4f34fb6979dcdebbfe&useCFCDN=0&themeId=140 En leser skriver at hun til tider kan lukte og smake på kjemikalier etter at fly har sprøytet i himmelen over midten av Wales. Sist fredag ​​var...