DEN HEMMELIGE BARCELONA AVTALEN 1974 og 1995/amp.

https://www.regjeringen.no/contentassets/e4970d2d8b974678b37ce92470687155/no/pdfa/stm200120020027000dddpdfa.pdf HUMAN SYNTHESIS EMAIL: HUMANSYNTHESIS0@GMAIL.COM Barcelona avtalen – Hemmelig avtale om overtakelse av Europa inngått av EU og araberstatene i 1974 og 1995 _Av Redaksjonen – 2. september 2017 5566 1_![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2017/09/barcelona-avtalen-2.png)[**Global Politics:**](http://globalpolitics.cz/clanky/barcelona-process/) BAKGRUNN...