Navn Adresse Post nr    sted E-post: Mobil: Kundenr.: Måler-nr: Målepunkt: «Din nettleverandør» Stabburveien 18 1617 Fredrikstad                              ...