Økonomi"> Økonomi

Agenda 2030 – del 1 https://www.ukcolumn.org/media/oembed?url=https%3A//rumble.com/v1ouzbt-sandi-adams-agenda-2030-part-1.html&max_width=0&max_height=0&hash=ncfq8LVg752F8w3Ntv4R0NjngpCBIk2-V00gdsLlLYYTorsdag 20. oktober 2022For en mor førte et kort møte med Bill Gates til å gjennomføre en dedikert undersøkelse av  Global Biodiversity Assessment  (arrangert av FN  her , arkivert...

Dokumentasjonen som smadrer enhver påstand om at FN’s Agenda 21 er “frivillig og uforpliktende” (som det påståes av dem som ikke ønsker fokus på at Agenda 21 er gjennomsyret blodtotalitær fascisme fra A til Å).

Denne artikkelen dokumenterer det faktum at norske nasjonale myndigheter har FORPLIKTET seg – til langt opp over ørene – til å sørge for praktisk implementering av politikken og retningslinjene i den blodtotalitære...