Hva er EISCAT

tekst EISCAT (European Incoherent SCATter) EISCAT er en vitenskapelig organisasjon (internasjonal stiftelse) som driver radaranlegg for romforskning på fire stasjoner: Tromsø (Norge), Kiruna (Sverige), Sodankylä (Finland), og utenfor Longyearbyen på Svalbard. EISCAT_3D...

Hva er EMF?

Elektromagnetiske felt er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt. Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil være omgitt av et elektrisk felt selv...