Den katolske kirken blir undersøkt – Del 2 – Koronakrisen fører til slavesamfunnet «Agenda 2030»

Av Ekstern forfatter -15. november 2020 https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df32678e3abf0fe4%26domain%3Dnewsvoice.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsvoice.se%252Ff3107fd62e5e6b8%26relation%3Dparent.parent&container_width=696&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D10154159674886479&locale=sv_SE&sdk=joey FREMTIDIGE SPEKULASJONER. «Du vil ikke eie noe, og du vil være lykkelig» er en av åtte spådommer for verden i 2030 i en PR-video som er online på World Economic...