Mangel på mulig coronamedisin!

Det har oppstått mangel på legemiddelet RoActemra, som EMA undersøker om kan brukes til behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter i Europa. Frode AndresenPublisert tirsdag 14. september 2021 – 17:47Fullvaksinerte:64.71%Første dose:74.14%VaksinekalenderHit kan du reise Torsdag...