Klimakrisen

Kloden varmes opp. Klimaendringene har allerede fått store konsekvenser. Vi må kutte klimagassutslippene drastisk de neste par tiårene om vi skal unngå at verden forandres helt. Er vi på rett vei? Og...

Ionosfærisk modifikasjon…..HAARP

Mens naturlig forekommende hendelser kan ha en uttalt og langvarig effekt på ionosfæren, refererer begrepet “ionosfærisk modifikasjon” spesifikt til endringer i omgivelsesegenskapene til ionosfæren som produseres av mennesker. Vår arbeidsdefinisjon av “ionosfærisk modifikasjon”...