Om oss

Geoengineering Norway er en frivillig organisasjon med mål om å spre sann informasjon til folk om Geoengineering i Norge.

Feltarbeid – som observasjoner, målinger og oppsporing av fakta  omkring virkningene av Geoengineering i naturen, skogen, plantelivet,  drikkevannet vårt og lufta vår. Samle bevis og indikasjoner på  virkningene av Geoengineering, og at det foregår.

Organisasjonsnummer: 923 210 652

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret