Innlegg fra en venn!

Det var Vatikanet som skapte

Jesuitt Ordenen,

og Ordenen plyndret mye,

og gjorde Vatikanet veldig rikt.

Men Jesuitt Ordenen var så grov

i sin framferd,

at de ble bannlyst i Europa.

Da skapte Vatikanet Frimurerordenen,

og den Ordenen brukte

snill gutt taktikken,

og fikk etterhvert etablert

seg i alle Europeiske land,

og fikk over tid tatt

styringen av landene.

Alle Ordner jobber mot

det samme målet,

og får sine ordrer fra Vatikanet!

De som har studert historie,

vet at Adolf Hitler fikk hjelp

til å skape Nazi riket.

Den Tyske Mark var verd mindre

enn papiret det var trykt på

da Hitler startet sin misjon,

og det var bare Verdensbanken

som kunne endre på valutaens verdi.

Og Tyskland som var straffet

etter første verdenskrig,

fikk ikke lov til å importere

eller eksportere varer,

fikk olje levert fra Rockefeller

sitt selskap Standard Oil,

bak ryggen på verdens befolkning.

Tyskland invaderte aldri Sveits,

og så aldri i retning av Vatikanet

der de store verdiene er lagret.

Da 2.Verdenskrig var over,

fikk de mest etterlyste

Nazi forbryterne hjelp

til å unngå straff,

og en god del av de

fikk viktige stillinger,

uten at de trengte å skifte navn.

Nazismen ble ikke skapt av Hitler,

han utførte bare den jobben

han ble satt til å gjøre,

og Nazismen døde ikke ut

da krigen var over,

den ble bare satt på vent.

Og har sakte blitt bygd opp,

uten at verdens befolkning

har lagt merke til det.

En 3.Verdenskrig skal skapes,

og det er en krig

mot de Muslimske landene.

Vatikanet har alerede gjort klar

en verdensreligion,

og Muslimene vil bli underlagt

denne religionen når de

har tapt krigen.

Etter det, vil alle andre religioner

bli underlagt den nye religionen,

og den er da en verdensreligion.

Et verdensstyre skal innføres,

“for å holde fred på Jorden”.

I det nye systemet

har ikke sivilbefolkningen

lov til å ha egne meninger,

alle borgere er overvåket 24/7,

og folk kan fengsles uten dom.

Det gamle Nazi systemet blir

innført innpakket i en ny drakt,

og folkemassene

vil hylle det velkommen,

for de ser bare det Tv-kassa

serverer av propaganda til de!

Måtte et mirakel skje,

så folkemassene vekkes opp

fra transen de er satt i,

så de begynner å se hva som skjer.

Legg igjen en kommentar