Howard Widding; Norske politikere runder nå 70 år i globalismens tjeneste (1948) der målet om en Ny Verdens Orden,

En nå nesten 100 år gammel ide fra Paris konferansen i 1919 omsider er formalisert via Agenda 21 og senere Agenda 2030.

For mange er dette ukjent så jeg tar dere en rask tur tilbake i historien og frem til dagens dato.

Helt siden etableringen av The Legua of Nations,(seierherrene i WW1) forløperen til dagens FN, ble etablert under Pariskonferansen i 1919, har det vært jobbet målrettet mot en Verdensorden i regi av FN (og de som styrer FN).

Når man så vet hvem de var, så vet vi også hvem som har styrt mot dette målet i nesten 100 år, og ettersom en ny bebudet og rigget finanskrise ser ut til å ramme verden med full kraft i 2019, året de feirer 100 år på veien, ser jeg ikke bort fra at det er året den nye Verdensregjeringen vil stå frem for “å redde verden” fra all den faenskap og elendighet de selv har skapt etter konseptet “Problem – Reaction – Solution”.

Konseptet er velkjent der man først skaper ett problem (finanskriser, kriger og flyktingestrømmer), så venter man på folkets reaksjon som selvsagt styres via fake news, så kommer man med løsningen….mer overvåkning og mindre frihet til DEG, så de skremmer deg helt enkelt til å søke redning hos din egen overgriper da de har fortalt deg at “denne faren” er det “han der som truer med”.

EU er en satellitt og del av dette, og for Norske politikere har det hele tiden vært karrigere muligheter ett eller annet sted i systemene som jobber mot det felles mål.

Den første Nordmann det ble “kjøpt plass til”, var AP mannen Trygve Lie som ble FNs første Generalsekretær i 1948, så “tonen” var lagt for Norske politikere fra dag en.

Siden den gangen har den ene politikeren mer ubrukelig enn den andre klatret i disse systemer, alt sammen sponset og tilrettelagt ved hjelp av Norske skattebetaleres penger som milde gaver i tide og utide for å smøre disse systemer.

Gro ble leder i Verdens helseorganisasjon uten å ha praksis som lege av betydning.

Jagland som ikke ved hva menneskerettigheter er ble leder av Europarådet som har ansvaret for ivaretagelsen av EMK.

Solheim ble leder av FNs “miljøsjef”,

Egeland har vært FNs visegeneralsekreter

Stoltenberg ble leder i Nato

Børge Brende ble leder for World Economic Forum (Bilderbergerne)

Norge gir ikke kun smøregaver som til Clinton (vel 2 milliarder selv om media har prøvd å redusere tallet), men vi “investerer i de riktige selskapene” når oljefondet handler aksjer. Oljefondet er derav gjerne på topp 3 eller topp 5 listen over største aksjonærer i de selskap som faktisk styrer vår verden.

Vi er av de helt store i selskap som Nestle, Apple, Google, Blackrock, og en rekke andre der alle som ett, tilhører “det politisk korrekte selskap”, og på det vis er dørene åpne for Norske håpefulle og gjennom korrupte Globalister. som gjerne selger hele Norge i strid med folkeviljen og loven om det sikrer deres egen fremtid i det internasjonale byråkratiet.

Erna Solberg ble nettopp tildelt en pris fra The Atlantic Counsil, og det forventes at man fra Norge har lykkes med å kjøpe henne en plass ved bordet i FNs sikkerhetsråd, så hun kan få bestemme hvem som skal bli den neste Gadaffi.

Norge er en storaktør på den geopolitiske arena, ikke via folketall eller våpenmakt, men via smøregaver og investeringene til oljefondet, samt at Norge utrolig nok har klart å skape seg ett renome som “fredsnasjon” og derfor ofte har vært brukt som meklingsmann, mens vi rent faktisk er av de meste krigførende nasjoner, der vi f.eks i Libya fikk ca 1200% avkastning på vår bombing via en brutal oppgang i oljeprisen.

Synes du fortsatt det er litt underlig at Globalistene er i flertall på Stortinget (europabevegelsen har ca 149 av 169 på Stortinget som medlemmer), mens det er motsatt holdning til EU i befolkningen?

..det var altså 70 år siden det tok løs, og siden har ingen kunne stoppe de, det har ikke folket lovhjemler til å gjøre, men hva kan man vente i ett land der historiebøkerne er taus om statskuppet i 1939/1940 og det faktum at ingen Storting siden 1936 har vært lovlige?

Legg igjen en kommentar