Norge har lagt frem et revidert tilbud i Tisa-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nyhet | Dato: 11.05.2016

Forhandlingene om en ny avtale om handel med tjenester – Tisa (Trade in Services Agreement) har pågått siden 2013. 6. mai var fristen for å legge frem reviderte tilbud.

Siden starten av 90-tallet har det norske markedet for tjenester vært relativt åpent. Et åpent marked betyr at utenlandske tjenester kan selges på like vilkår med norske tjenester. Gjennom WTO-avtalen om handel med tjenester – Gats (General Agreement on Trade in Services) fra 1995 – har Norge allerede forpliktet seg til å holde tjenestemarkedet åpent på sektorer som er kommersialiserte. I Tisa-forhandlingene jobber vi for at andre land skal binde markedsadgang på et nivå som nærmer seg vårt nivå. Norges åpningstilbud fra november 2013 var ambisiøst og reflekterer Norges åpne regelverk for handel med tjenester.

Hvilke endringer er gjort i det reviderte tilbudet?

Norges reviderte tilbud inneholder endringer som bedre reflekterer listeføringsmetoden som er tatt i bruk i Tisa. Du kan lese mer om dette her.

Tilbudet inneholder videre en del tekniske korreksjoner i tillegg til enkelte presiseringer som vil gjøre tilbudet enklere å lese og mer gjenkjennelig for andre parter.

Offentlig tjenester som sykehus, sosialtjenester og grunnutdanning er og vil forbli unntatt fra Norges forpliktelser i Tisa.

Neste utveksling av tilbud vil etter planen finne sted høsten 2016.

Legg igjen en kommentar