Rett fra levra…ståa i Norge del 1. 04.05 2023.

Egne betraktninger om hva man opplever i Norge 2023.

Så lenge jeg har engasjert meg i det å forstå meningen med livet aå er det et ordtak som har gått igjen: Alder er bare ett tall….og da tenker jeg på hele livsløpet til oss mennesker. Dette uttrykket går igjen og igjen og et annet uttrykk er alderdom og nå sist barn og deres eksistens.

For å ta det med alderdom og de eldre først så skal jeg dra et eksempel der de eldres levevilkår blir satt på dagsordnen…nemlig hvert annet år der politikere uten unntak “frir” til de eldre. Dette gjentar seg hver gang der de (politikerne) spiller på følelser og empati for å “tekkes” de eldre. Dette gjentar seg gang på gang der de fremsetter sine “gulerøtter” for å vise en skinnhellighet som de har blitt opplært til og der ordet DEMOKRATI OFTE BLIR BRUKT. Et ord som i sin tid ble tatt i bruk av de som startet kampen om makt!

De mest oppegående og klare i tankegang blandt de eldre gjorde opprør som gjerne resulterte i en “gavepakke” som ble gitt og som ble brukt til alt annet enn det var ment som. Her er ett eksempel: https://www.kommunal-rapport.no/debatt/eldremilliarden-kjem-den-dei-eldre-til-gode/54412!/

Hva ble resultatet her? Jo….en “gavepakke” som ble gitt og som ble brukt til alt annet enn det var ment som….og DET gjentar seg. Det ser man på at politikere bruker dette MOT tiders eldre generasjon. Da er det at mat man må spørre.HVOR er barna til de eldre. Burde ikke DE stille opp og protestere på noe som i senere ti år gjentar seg og som ikke kommer de eldre til gode? Da er det at jeg kommer til barna.

Barn i dag er helt fra da barnehager ble aktuellt har blitt indoktrinert av de som har blitt opplært til en ideologi som er satt i verk av maktmennesker og da spesielt fra 1980 tallet. Til sammenligning vil jeg påstå at det som skjedde på 30-40 tallet gjentar seg i vårt samfunn i dag. Denne formen for indoktrinering har skjedd siden da UTEN at noen har “tort” å sette seg til motverge. ETT av årsakene mener jeg har vært Norges olje og gass funn som jeg skal komme tilbake til senere..

Slutningsvis vil jeg påstå at dersom Norge noen gang skulle kunne bli ett fritt land så er det eldregenerasjonen og barna som MÅ reise seg og si NOK er NOK! Folk må nå se at de eldre og barn blir brukt i et maktspill menneskeheten aldri tidligere har sett maken til.

Forts følger del 2.

Red.

Legg igjen en kommentar