Gro vil ha mer støtte til unge som trenger et puff

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland går til angrep på dem som angriper arbeidslinjen. Hun vil at bedrifter i sterkere grad skal få betalt for å ta inn unge som trenger et puff bak, slik at de havner i jobb, i stedet for på trygd.

Kortversjonen

  • Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland forsvarer arbeidslinjen. Hun mener bedrifter i sterkere grad bør få betalt for å gi unge jobbsjanser.
  • Brundtland skal på Aps landsmøte, men vil ikke diskutere dårlige målinger eller partisekretærdebatten.
  • Hun mener arbeidslinjen ligger i kjernen av sosialdemokratiet og må videreføres, erkjenner samtidig behovet for økte trygdeytelser.
  • Hun applauderer det sosiale fokuset i lønnsoppgjøret, ser lønnsøkning for lavtlønte som en suksess for arbeidslinjen.

Aps landsmoder Gro Harlem Brundtland skal være til stede under Aps landsmøte, som åpner i Folkets Hus i Oslo torsdag formiddag. UFF OG UFF!!!

Hun vil ikke prate om dårlige målinger eller debatten rundt partisekretær.

Men arbeidslinjen, den får Gro Harlem Brundtland til å si ja til intervju.

– Det ligger i kjernen i sosialdemokratiet at arbeid for alle er jobb nummer en. Det har vært det bestandig og det er selve kjernen i arbeidslinjen. Den kan vi ikke rokke ved og jeg er helt sikker på at landsmøtet vil bekrefte det, sier Brundtland til VG.

– Må klare å holde fra hverandre

Hun trekker linjene tilbake til sin tid som ledende politiker.

https://www.finn.no/distribution-front/703027/external?channel=vg.no&pos=netboard_article&rec=false&limit=100&distribution=JOB,REALESTATE,REALESTATE_LEISURE,CAR&requireImage=true&theme=light&userCId=vg.no-qzmx8hocwb-1644310678022&pageloadEventId=6feeea54-ece8-4c94-9a6a-1a31b671590f

– Det har vært en langvarig og gjennomtenkt politikk. Det har vært vist til en stortingsmelding fra min tid, tilbake i 1995, hvor arbeidslinjen ble videreført og forsterket. Det har siden vært norsk politikk, gjentatt av Jens Stoltenberg i sine regjeringsår.

– Flere har tatt til orde for å vrake arbeidslinjen, fordi fattigdommen i Norge øker og da må man prioritere å løfte i bunn, med økte trygder?

– De to debattene må vi klare å holde fra hverandre. Arbeidslinjen må videreføres. Så er trygdeytelsene en annen utfordring:

– Vi er i en situasjon i år, hvor pandemien og Ukraina-krigen har ført til en endring i norsk økonomi som er utfordrende, hvor flere enn før sliter med fattigdom. Da må man inn med ulike støtteordninger.

Hun legger til:

KVINNE-LUNSJ: Gro Harlem Brundtland har blitt 84 år. Her avbildet under en lunsj under kvinnedagen i år, som Dronning Sonja (85) hadde invitert til. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Regjeringen har allerede fremmet flere tiltak, blant annet strømstøtte og barnetrygd. Det er fornuftig at trygdene justeres opp i takt med pris- og lønnsveksten, slik sikrer vi at trygdene ikke sakker akterut.

Hun jubler over den sosiale profilen i lønnsoppgjøret.

https://www.finn.no/distribution-front/703027/external?channel=vg.no&pos=netboard_article&rec=false&limit=100&distribution=JOB,REALESTATE,REALESTATE_LEISURE,CAR&requireImage=true&theme=light&userCId=vg.no-qzmx8hocwb-1644310678022&pageloadEventId=6feeea54-ece8-4c94-9a6a-1a31b671590f

– I forkant av landsmøtet har vi opplevd streik. En viktig årsak til at det ble streik var kamp for de lavtlønte, fordi de har falt etter. Har du lav lønn og du får redusert kjøpekraft, da øker fattigdommen. Ekstra tillegg for lavtlønte betyr ekstra mye for arbeidslinjen. Årets lønnsoppgjør var en stor seier for arbeidslinjen – det var en suksess som sikret dem med lavest lønn bedre.

– Veldig viktig

Brundtland sier at det blir viktig å sikre at trygdeytelsene følger etter gjennom vedtaket fra 2021, hvor det ble flertall i Stortinget for at ytelsene skal justeres i takt med pris- og lønnsvekst.

– Ytelsene må følge etter, sier hun.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla forsvarte nylig arbeidslinjen, men ville også ha økte trygder for å bekjempe fattigdom.

– Det ligger for så vidt i det jeg sier. Vi må forbedre arbeidslinjen, slik at flere blir med i arbeidslivet. Det er veldig viktig. Det forhindrer ikke at trygdene skal bli justert; trygdede er blant de lavtlønte.

UFØRE-UFØRET: Brundtland sier hun er veldig opptatt av at alt skal gjøres for å hindre at unge mennesker ramler utenfor arbeidslivet. Foto: Harald Henden

– For dårlig jobb

Gjennom vinteren er det vist at mange ikke klarer å leve et verdig liv, med mat på bordet hver dag.

– Skal de som sliter mest, løftes mer?

– Man må gå inn i enkeltområder, og se på dem som har falt etter.

Hun er veldig opptatt av uføre-uføret, hvor stadig flere i arbeidsfør alder blir uføre, spesielt har veksten blant unge under 30 år økt. Hun sier vi må bli flinkere med konkrete tiltak.

https://www.finn.no/distribution-front/703027/external?channel=vg.no&pos=netboard_article&rec=false&limit=100&distribution=JOB,REALESTATE,REALESTATE_LEISURE,CAR&requireImage=true&theme=light&userCId=vg.no-qzmx8hocwb-1644310678022&pageloadEventId=6feeea54-ece8-4c94-9a6a-1a31b671590f

– La oss si at ti prosent av dem som er på uføretrygd med bedre hjelp, videreutdanning og andre virkemidler, kunne jobbe litt: Vi må bli flinkere til å hjelpe unge mennesker til ikke å havne på uførepensjon. Ordningene er ikke gode nok. Man må gjøre det lønnsomt for arbeidslivet å inkludere, gjennom statlige tilskudd for å dekke deler av lønnen.

Hun legger til:

– Unge mennesker ønsker å være med å bidra, men opplever at kompetansekrav og andre hindringer står i veien. De har arbeidskapasitet, men kommer ikke inn til jobber de kan trives med. Her gjøres det en for dårlig jobb i dag.

Publisert:

Publisert: 04.05.23 kl. 09:30

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar