Innholdet i flybrennstoffet i samtlige nyere flytyper.

Dette bildet viser Periodesystemet samt de røde feltene viser innholdet i flybrennstoffet som benyttes av ALLE tTurbofan Bypass engines. Mao Samtlige flyselskaper benytter dett brennstoffet.

Legg igjen en kommentar