Skandalerapport publisert: Tidligere partiledere har brutt reglene

Tidligere partiledere Kristin Halvorsen (t.v.), Trine Skei Grande og Liv Signe Navarsete har alle brutt reglene ifølge Riksrevisjonen. Foto: NTB

Et titalls politikere og Stortingets administrasjon får slakt.

27.04.23 11:59 27.04.23 16:27

Maria Madeleine KnutsenTips meg

Henrik HeldahlTips meg

Jakob BjørnøyTips meg

Magnus BlakerTips meg

Jan RevfemTips meg

Helle Lyng SvendsenTips meg

Thomas PaustTips meg

Heidi Schei LilleåsTips meg

Saken oppdateres fortløpende.

RIKSREVISJONEN, OSLO (Nettavisen): De har delt ut pendlerboliger, etterlønninger og betalt reiser med dine skattepenger. Nå får Stortingets administrasjon den strengeste formen for kritikk av Stortingets vaktbikkje, Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en ny rapport.

– I dag leverer vi rapporten. Kritikken er betydelig, både mot presidentskapet, administrasjon og stortingsrepresentanter, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i pressekonferansen.

Bilde av  Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
VAKTBIKKJE: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen retter sterk kritikk mot Stortingets administrasjon. Foto: Martin Habbestad (Nettavisen)

– Stortinget har ikke hatt orden i eget hus, slår Riksrevisoren fast.

I rapporten kan man lese at «En tredel av representantene som har mottatt fratredelsesytelse eller etterlønn, har fått utbetalt for høy ytelse.»

Og det stopper ikke der: Nærmere 50 stortingspolitikere har brutt reglene. Nå er de navngitt i den 210 sider lange rapporten.

Tidligere og nåværende partiledere har brutt regelverket

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete fikk 24.451 kroner for mye i fratredelsesytelse, da hun gikk ut av Stortinget i 2021.

EKS-SJEF: Liv Signe Navarsete var leder i Senterpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Nyvalgt partileder i SV, Kirsti Bergstø blir også navngitt. Saken går tilbake til 2017 da Bergstø mistet stortingsplassen og mottok tre måneder med fratredelsesytelse. Partilederen fikk utbetalt 200.000 kroner etter en avkorting på 35.000 kroner.

– Jeg betalte tilbake deler av min fratredelsesytelse fordi jeg fra desember 2017 fikk godtgjørelse fra SV for å være fungerende partileder i Audun Lysbakkens fravær, forteller Bergstø til Nettavisen.

Pengene som ble trukket fra var for en godtgjørelse Bergstø mottok siden hun var fungerende partileder, og dette rapporterte hun inn. I 2021 meldte Dagens Næringsliv at Bergstø skulle vært trukket 46.000 kroner. Beløpet ble tilbakebetalt.

– På bakgrunn av dialogen med Stortingets administrasjon, betalte jeg tilbake det jeg hadde fått utbetalt på konto. Det var 35 000 kroner netto, men jeg skulle betalt brutto. Denne feilen oppdaget verken jeg eller Stortinget før DN tok kontakt om saken i 2021. Da ryddet jeg umiddelbart opp, og betalte inn de 11 000 kronene som manglet, sier hun videre.

Tidligere statsråd og partileder i Venstre, Trine Skei Grande, har brutt reglene for etterlønn. Nettavisen har over flere dager forsøkt å få en kommentar fra Grande. «Jeg har ikke tenkt til å kommentere den ovenfor noen», skriver Grande i en tekstmelding til Nettavisen.

Fratredelsesytelse og etterlønn

  • Avgåtte representanter kan få fratredelsesytelse, som er full godtgjørelse i opptil tre måneder etter avtredelse.
  • Etter det, kan representantene søke om etterlønn, som tilsvarer 66 prosent av godtgjørelsen i intill 12 måneder.
  • Det er krav om at inntekt og arbeid skal rapporteres inn.

Tidligere næringsminister Iselin Nybø (V) fikk 22.500 kroner i fratredelsesytelse i 2017, som hun ikke skulle hatt. Hun tilbakebetale dette i 2018.

Riksrevisjonen har siden i fjor sommer undersøkt stortingspolitikernes bruk av pendlerbolig, fratredelsesytelser, etterlønn og reiseregninger. De har også sett på administrasjonens rolle i tildelingen av disse godene.

Konklusjonen er beinhard. Sterkt kritikkverdig.

Riksrevisjonens kritikkskala. Faksimile: riksrevisjonen.no

Dette er den strengeste formen for kritikk som kan komme etter en slik undersøkelse. Riksrevisjonen bruker dette kritikknivået når de finner alvorlige svakheter, feil og mangler.

Les også

Fjern stortingspolitikernes etterlønn etter ti år med juks og misbruk

Dette har Riksrevisjonen undersøkt:

Pendlerboliger: Riksrevisjonen har sett på om stortingsrepresentantene har fått pendlerbolig i tråd med regelverket i perioden 2009-2021.

Dette skriver Riksrevisjonen i rapporten om pendlerboliger:

«Alle representantene som har disponert pendlerbolig, har oppfylt vilkårene for tildeling.»
«Riksrevisjonen vurderer på bakgrunn av ordlyden i retningslinjene, informasjon gitt til representantene og praksis for tildeling av pendlerboliger at det frem til desember 2021 var tilstrekkelig å være enten folkeregistrert eller faktisk bosatt utenfor avstandsgrensen.»

Fratredelsesytelse: Stortingsrepresentanter kan få først fratredelsesytelse som tilsvarer hundre prosent av inntekten man hadde i inntil tre måneder, dersom de ikke blir gjenvalgt. Riksrevisjonen har sett på tildelingen av denne ytelsen i årene 2012 til 2021.

Riksrevisjonen bruker to sider på å fortelle at reglene for fratredelsesytelser var uklart. «Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert» og «Det er også på andre områder dårlig sammenheng mellom loven og retningslinjene om praktisering av fratredelsesytelse og etterlønn.»

Etterlønn: Etter tre måneder med fratredelsesytelse, kan representantene søke om etterlønn. Denne tilsvarer 66 prosent av ordinær inntekt som representant i inntill 12 måneder. Riksrevisjonen har sett på tildelingen av denne ytelsen i årene 2012 til 2021.

Reiseutgifter: Riksrevisjonen konkluderer med at Stortingets administrasjon ikke kontrollerer detaljene i reiseregningene godt nok. Dette er ikke tilfredsstillende, står det i rapporten.

Riksrevisjonen har funnet at Stortingets administrasjon betalte ut 700.000 kroner i diettpenger uten å trekke skatt for dem første halvdel 2018. Det var feil, for pendlerdiett ble gjort skattepliktig fra 1. januar 2018.

Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene i tråd med regelverket? De undersøkte også forvaltningen av pendlerboligordningen, fratredelseytelser, etterlønn og dekning av reiseutgifter.

Legg igjen en kommentar