Svar til Jan Erik Winås om Strømsfoss og D/S «Turisten»

https://15deb567e28e272a6e3e02d8d8e22cb2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlÅpne deleknapper for artikkelen

 19.02.07 12:00

Artikkelen er over 16 år gammel

VASSDRAGET

Det var med undring vi leste Jan Erik Winås sitt innlegg i HA 9.februar og Halden Dagblad 14. februar. Her fremkom det antydninger og påstander som i beste fall må bero på misforståelser. Vi ønsker å avklare følgende:
1.Dampmaskinen til D/S «Turisten»

Den 26. april 1997 ble det sendt brev til <u>N</u>orsk <u>T</u>eknisk <u>M</u>useum med forespørsel om en overtagelse av motoren, dersom Turisten ble hevet og restaurert. I svarbrev fra NTM, datert 18. juni 1997 siteres følgende: <i>« Styret gjorde følgende vedtak: Når D/S Turisten er hevet og restaurert og i sjødyktig stand, vil Norsk Teknisk Museum drøfte/inngå en deponeringsavtale med prosjektgruppen for dampskipet.» </i>Sitat slutt. På dette grunnlag tok eierne beslutningen om å heve båten og starte restaureringen.
Som kjent ble Turisten hevet fra Femsjøens bunn 27. august 1997.
Nåværende ledelse ved NTM, kaller brevet i 1997 for « det ulykksalige brevet» og hevder at man har endret oppfatning og vil beholde motoren i Oslo. I HA`s reportasje om «Turisten» og dampmaskinen står dette nevnt ved at NTM`s styre i sin tid hadde uttalt seg positivt til prosjektet.

2.Tilskudd til D/S «Turisten».
Gjenreisningen av Dampskipet «Turisten» anser vi som et svært positivt tiltak som skal ha sin base i vår kommune og med stor betydning for hele regionen. At Aremark kommune ikke skal støtte og legge til rette for en slik satsing, vil mildt sagt være uhørt. Det vil kunne skape ringvirkninger både for bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling. Dette understrekes ytterligere ved at Marker kommune har bevilget kr. 50.000,- og Østfold Fylkeskommune kr. 300.000,- til Turisten-prosjektet.

3.Tilskudd til opprusting av Strømsfoss brygge.
Totalopprustingen av brygga, inklusive kloakktømmeanlegg for båter, beløp seg til ca. 3 mill. kroner. Av de statlige midler var det gitt tilsagn om kr. 250.000,- til opprusting av brygge og kr. 100.000,-.til tømmeanlegg for båter. Haldenvassdragets kanalselskap reduserte imidlertid disse beløpene slik at totaltilskuddet for brygge og tømmeanlegg til sammen ble kr. 200 000,-. Differansen opp til 3 mill. er betalt av Alf Ulven. Det er med interesse vi registrerer Jan Erik Winås sin opplysning om at han gjerne kunne ha gjort denne investeringen i Strømsfoss, dersom han hadde fått det samme tilskuddet i fra Staten. Kommunen bidro ikke med penger, men med noe grunn til brygga. Den er tinglyst som en offentlig brygge for allmennheten og lagt til rette for passasjerbåttrafikk i vassdraget.
Ofte kan vi være uenig i saker og se forskjellig på hvordan vi skal løse oppgaver og videreutvikle kommunen. Så langt har det skjedd ut fra demokratiske prinsipper, i en god tone og med respekt for andres holdninger og handlinger.

Ordfører og kommunestyrerepresentanter i Aremark

Les mer om:

https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https://www.facebook.com/haldenarbeiderblad/&tabs=timeline&width=500&height=70&small_header=true&adapt_container_width=false&hide_cover=true&show_facepile=false&locale=nb_NO&appId=1434747653411544

Legg igjen en kommentar