Går vi i Norge mot en tørkesommer. Ut fra planen til WEF osv er jeg redd for det.

Grunn til at jeg forstår det slik er at det tyder på det hvis man ser på jordsmonnet i bakken samt lauvtrærne.

Ser man tilbake til hva som skjedde i sommer så kan nettopp DET gjenta seg. Forskjellen fra i sommer var at det sprayet for regn men jordsmonnet tørket synlig raskt opp. Tørken gjelder først og fremst for østlandet . Ved å følge flyenes ruter vil man kunne se hvor tørkeområdene vil være.

En god indikasjon på resultatet av sprayingen kan man se mye snøfall på enkelte steder på Vestlandet…Trøndelag og enkelte steder i N Norge,

På vestlandet og i N Norge og til dels i innlandet vil man kunne oppleve ras og oversvømmelser da vesentlig pga mye snø i fjellet som etter hvert utover i mai juni vil smelte. Er redd for at mai vil bli ille.

Vel dette er nå mine betraktninger om hva som vil skje på værfronten litt fremover i tid.

Husk at globalistene har som mål å styre været helt og holdent innen 2025 på hele jordkloden.

Beklager å si det men vi har en vond tid i vente!

RED

Legg igjen en kommentar