Lysende nattskyer og nordlys!


17.07.17: Hittil i sommer har det vært relativt lite lysende nattskyer her i Norge, men sist natt var det flotte nattskyer som dekket en stor del av nordhimmelen. Vi er nå midt i den beste delen av sesongen for dette fenomenet så følg med på himmelen på klare kvelder fremover. Lengst sør i landet kan vi til natten i tillegg se etter nordlys som følge av et stort og langvarig utbrudd som fant sted på Solen natt til fredag.av Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard Vakre lysende nattskyer dekket en stor del av nordhimmelen natt til 17. juli. Stjernen Capella ses som en liten prikk litt til høyre for grantreet midt i bildet. Fotografert fra Jevnaker nord for Oslo ca. kl. 01.
Foto: Anne Mette Sannes
https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5d820f7e7b9%26domain%3Dwww.astroevents.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.astroevents.no%252Ff3e45ab6ac6027%26relation%3Dparent.parent&container_width=723&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSannesOgOdegaardUnivers&layout=standard&locale=nb_NO&sdk=joey&share=true&show_faces=false
Fenomenet observeres sommerstid på tussmørk himmel, og i motsetning til vanlige skyer kan disse bare sees i godt vær.Fenomenet kan bare observeres fra områder mellom 45 og 80 grader nord, i skumringslys og kun om sommeren. Skyene befinner seg i et tynt sjikt omtrent 82 kilometer over bakken, nær ytterkanten av atmosfæren. De fleste vanlige skyer ligger til sammenligning lavere enn 12 kilometer.I sommer har forholdene øverst i atmosfæren i perioder vært ugunstige for dannelsen av disse skyene, men observasjonene sist natt viser at fenomenet har kommet for fullt. Siden vi er midt i den beste delen av sesongen for fenomenet, gjelder det å observere himmelen på klare netter fremover for å oppleve disse merkelige skyene!Det er foreløpig bare i den sydlige delen av landet vi kan se skyene siden nattehimmelen fortsatt er for lys i Nord-Norge.Les mer om lysende nattskyer her.Skyene er fulle av fascinerende detaljer, og de kan endre seg kraftig fra en natt til den neste.
Foto: Anne Mette Sannes

Nordlys midt på sommeren?Natt til fredag var det et relativt kraftig utbrudd på Solen (styrke M2) og med en bemerkelsesverdig varighet på over to timer. Utbruddet sendte en stor sky av hete gasser i retning Jorden, og da disse nådde frem sist natt oppsto flotte nordlys. Fordi sommerhimmelen er veldig lys på våre breddegrader ble nordlyset hovedsakelig observert fra den sydlige halvkule, men også fra blant annet Canada.Nordlyset oppstår når partikler fra Solen treffer atomer øverst i atmosfæren og får disse til å gløde. Nordlysets farge avhenger av hvilke grunnstoffer som treffes av partiklene.Utbruddet fotografert av NASAs rombaserte SDO-observatorium i ekstrem UV-stråling. Det kraftige utbruddet ses litt under midten av solskiven.
Foto: SDO/NASA

Det er varslet stor sannsynlighet for nordlys også til natten, og dersom aktiviteten blir tilstrekkelig kraftig kan det bli mulig å se nordlys fra Sør-Norge, men uvanlig nok ikke fra Nord-Norge på grunn av den svært lyse nattehimmelen der.
Stjerner, planeter og Månen på sen nattehimmelSiden nattehimmelen har begynt å mørkne i Sør-Norge, begynner stjerner å planeter å komme til syne igjen, noe det øverste bildet også er et bevis på. Fra det mørkner vil stjernen Capella være synlig et stykke opp på nordøsthimmelen, og fra halv-tretiden og frem til morgenhimmelen blir lys vil det være mulig å få med seg et ganske flott skue. Da vil nemlig også den svært lyssterke planeten Venus befinne seg lavt over horisonten, mens Månen (nord under halv fase) også dukker opp noe lenger mot øst. Litt til høyre for Venus kan man kanskje også skimte en rød flekk – stjernen Aldebaran i stjernebildet Tyren.Fra det mørkner sent på kvelden og frem til rundt 02 på natten kan du dessuten se ringplaneten Saturn som en prikk lavt på himmelen og syd og sydvest – altså i stikk motsatt retning av der morgenobjektene er synlige.
https://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1ccd82c1070dc%26domain%3Dwww.astroevents.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.astroevents.no%252Ff3e45ab6ac6027%26relation%3Dparent.parent&container_width=723&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSannesOgOdegaardUnivers&layout=standard&locale=nb_NO&sdk=joey&share=true&show_faces=falseKlikk på “Liker” og få melding når nye saker legges ut!Mer informasjonHimmelbegivenheter

Legg igjen en kommentar