EIENDOMSRETT.

FORDI VI IKKE HAR EIENDOMSRETT HAR VI HELLER INGEN RETTIGHETER.

Eiendomsretten er kjernen i Demokratiet.  
Har vi ikke Eiendomsrett har vi heller ikke Demokrati.
Det er kun gjennom Eiendomsrett at vi får Rettigheter.  Og den RETTEN har vi IKKE.
Eiendomsretten må derfor konstitueres gjennom en helt NY GRUNNLOV
Det kan kun gjøres gjennom  – En Juridisk Bindende Folkeavstemming.

VI EIER INGENTING

Fordi Kongen eier Norge har ikke VI FOLKET Eiendomsrett.

• Vi eier ikke oss selv
• Vi eier ikke våre barn
• Vi eier ikke vår «egen eiendom»
• Vi eier ikke «våre penger»
• Vi eier ikke landet Norge
• Vi eier definitivt INGENTING

NORGE ER KONGENS EIENDOM

Norge er konstituert som et KONGEDØMME.
Et Kongedømme er et ENEVELDE.
Et Enevelde er et DIKTATUR.
1814 Grunnloven dokumenterer dette.

Kongen eier derfor alt som befinner seg innenfor landets grenser. Det innebærer at VI FOLKET er kongens Eiendom. Og når noen er eid av noen annen er de beviselig SLAVER.
VI FOLKET er kongens eiendom, og vi er av den grunn SLAVER.  Vi går riktignok ikke rundt med fotlenke, men er uomtvistelig SLAVER.  Fordi vi er kongens Eiendom.

VI HAR KUN PRIVILEGEIER

Og Privilegiene kommer og går, og de justeres.  For pensjonen du fikk i går kan de justere i morgen. 
Og pensjonene justeres hele tiden, både opp og ned.

Pensjonen må bli en RETTIGHET slik at ingen kan tukle med den slik som i dag. Og da vil det ikke lenger bli skatt på pensjon fordi vi har fått eiendomsrett til pengene.  Og det man eier kan ikke beskattes.    

Eiendomsretten er grunnlaget for å kunne ha RETTIGHETER.  Vi har IKKE Eiendomsrett og derfor heller INGEN RETTIGHETER.  Hele det norske folk er rettsløse fordi vi IKKE har rettigheter.
Hvordan kan vi da forsvare oss i en rettssal uten den aller minste rettighet – KUN PRIVILEGIER?

PRIVILEGIER ER IKKE RETTIGHETER

Norge er et gjennomført PRIVILEGIESAMFUNN som de kaller for VELFERDSSAMFUNN.

Fordi de kaller Norge for et Velferdssamfunn TROR vi at vi har Rettigheter.  Propagandaen om Norge som Verdens Beste Land, er hamret inn i hodene våre via  TV kanalene – NRK, TV-2 og resten av dette hjernevaskeriet vi kaller presse.

JURIDISK BINDENDE FOLKEAVSTEMMING

EIENDOMSRETT kan vi kun få gjennom en Juridisk Bindende Folkeavstemming.
Gjennom en slik folkeavstemming blir 1814 Grunnloven erstattet med en NY Grunnlov, Folkets egen Grunnlov – Norges Grunnlov av 17. mai 2019.

Gjennom denne Grunnloven blir kongens politiske system med Parlamentarisme, Storting og Partier historie.  Alt som heter partipolitikk opphører.

Vi får nå Folkets eget Politiske System som heter Direktedemokrati.
Norge blir – En Direkte Folkestyrt Nasjon.
Et Demokrati må være Direkte ellers er det IKKE et Demokrati.

Vi Folket går nå til vårt NYE Tingsted som heter Juridisk Bindende Folkeavstemminmg.  Og gjennom vår SUVERENE MAKT – FOLKESUVERENITETEN – styrer vi Norge som landets  absolutt Høyeste Myndighet.

Vi styrer landet fra sak til sak og ikke lenger gjennom disse falske og svindelaktige politiske ideologiene.
Partipolitikken og alt som heter politiske partier er nå plassert på historiens søppelhaug for all framtid.

Gjennom en Juridisk Bindende Folkeavstemming blir Norge – En Direkte Folkestyrt Nasjon – og Vi Folket får  Eiendomsrett til landet vårt, oss selv, våre barn og alt vi eier.

GÅ TIL JURIDISK BINDENDE FOLKEAVSTEMMING

STØRST AV ALT ER EIENDOMSRETTEN – video

https://youtube.com/watch?v=rLEmEwqq8XY%3Fcontrols%3D1%26rel%3D0%26playsinline%3D0%26modestbranding%3D0%26autoplay%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffolketdirekte.com%26widgetid%3D1

https://youtube.com/watch?v=zIirmMCasos%3Fcontrols%3D1%26rel%3D0%26playsinline%3D0%26modestbranding%3D0%26autoplay%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffolketdirekte.com%26widgetid%3D3

https://youtube.com/watch?v=klvmmBgccIU%3Fcontrols%3D1%26rel%3D0%26playsinline%3D0%26modestbranding%3D0%26autoplay%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffolketdirekte.com%26widgetid%3D5

Legg igjen en kommentar