Frimureren legger spesielle betydninger i de enkelte symboler

Om du tror at Overantikvaren har fått problemer med synet tar du feil. Dette er en kule, en såkalt frimurerkule, men her er den avbildet i utbrettet form.

FrimurerkulePå samme måte som frimureriet oppfattes av mange utenforstående har dette smykket en lukket form der det henger i en broders klokkekjede. En nærmere undersøkelse avslører imidlertid at det er et annet og dypere symbolinnhold i smykket enn det ytre synes å gi inntrykk av. Mange er de som oppfatter vår Orden likesom den blinkende gullkulen i kjedet – lukket og prangende. Men de som våger skrittet inn i Ordenen får, på samme måte som den nysgjerrige som ber om at bæreren av smykket åpner det, en helt annen opplevelse. Og ikke bare en visuell opplevelse.

I frimureriet brukes symboler for å forklare og visualisere. Dette er en gammel tradisjon som nok skriver seg fra den tid da kunsten å lese ikke var så utbredt som nå. Fortsatt, med god leseferdighet, kan mange synes det er lettere å huske om man kan sette et symbol på det man skal ta vare på. Vi vet jo at et symbol, eller et bilde, kan romme mange ord, om man kjenner ”koden” som er nøkkelen til forståelse. For den innviede er det denne ”koden” som åpner for det lukkede – og for den uinnvidde den som lukker for det som for oss er åpnet.

Symboltolkning

Det er gitt mange forklaringer på hvordan symbolene i kulens korsformede indre skal leses. Frimureren legger spesielle betydninger i de enkelte symboler, betydninger som han skal holde ”lukket” for den uinnviede. Andre kan legge andre betydninger i symbolene. På internett er det mye å finne om frimureri og dets symboler – noe man kan tro på, meget som ikke er å stole på. Når det gjelder ”frimurerkulen” og symbolenes tale er det gitt flere forklaringer. Her kommer en (fritt oversatt fra engelsk). Lest nedenfra og oppover på den vertikale korsarm – fra passeren til vinkelhaken – står å lese følgende:

Guds allmakt er synlig overalt. Himmelen viser Hans storhet. Hans kraft stiger ned og sprer seg over den ganske jord. At solen står opp og går ned er Hans verk, og viser oss at det må finnes en Gud. Den sanne erkjennelse om Ham kommer til oss gjennom Kristus. Ved Ham lærer vi å styre vår moral og vandel i verden. Han viser seg som den faderlige Skaper, som den nådige, velgjørende verdens redningsmann og som den evige, alltid rettskafne Gud.

Og videre på korsets tverrbjelke, fra høyre, kan vi lese:
Det skapte menneske, som er uvitende, må lære ved Guds ånd. Det er Hans barn, i stand til å utvikle seg ved det guddommelige Lys som lever i det, og som ved tålmodig utholdenhet i gode gjerninger og ved dette Lys kan foredle seg selv, som renser og foredler sitt hjerte den Store Arkitekt til behag. Den lærer som underviser i hvordan livet skal leves er Mesteren fra Nazareth. Han som har vist ved ord og eksempel hvordan vi kan, mens vi er på jorden, skille det jordiske fra det himmelske – og som har brakt oss inn i livet her på jorden og det evige liv til alle.

Hva var det som fikk frimurerne til å lage slike smykker? Og når begynte man å bruke dem? Og hvilken meddelelse ga de til omverdenen? På det annet spørsmål er svaret: For lenge siden. På det første og siste spørsmålet kan svaret være: Vil du få del i den skjulte kunnskap må du åpne kulen og lære deg betydningen av tegnene gjennom å delta i læreprosessen – altså bli en søkende broder.

Men en ting er å se symbolene og lese hva de kan stå for – viktigere er å forstå hva som er ment og leve etter deres tale.

Denne artikkelen sto på trykk i Frimurerbladet nr. 3/2007.Sist redigert mandag, 13 oktober 2008 07:52

Legg igjen en kommentar