Norges befolkning – vil du leve eller dø?

Logo

En må være temmelig uopplyst om man ikke har fått med seg den virkeligheten og utviklingen som brer seg som om i vårt land nå. For eksempel:

Når boligmarkedet reduseres kraftig i salgsverdi og sitter med stort boliglån, går ikke boliglånet bort selv om husets salgsverdi synker så mye at du får huset ditt i dag, om du klarer å selge det, ikke er tilstrekkelig for å nedbetale boliglånet.

Parallelt med dette masseimporteres det rimelig arbeidskraft til Norge som kommer til å presse din lønning slik at din kjøpekraft reduseres så mye at disse elementene sammen – bolig og boliglån, samt jobb og inntekt – vil redusere din evne til økonomisk overlevelse til de. grader at du nå må arbeide lengre dager opp til 7 dager i uken, i kanskje 2 jobber, for å unngå å miste alt til bankene.

På toppen av dette har strømprisene økt dramatisk, maten er blitt dårligere og dyrere, og du blir sykere, svakere og mindre i stand til å tjene penger (deres mål). Maten i butikkene er snart så prossessert at det er minimalt med ernæringsverdi i den. Det chemtrailes og roundupes over en lav sko for å svekke din helse slik at du blir mindre og mindre i stand til å arbeide og havne så i legemiddelindustriens klør. Der står tvungen vaksinasjon som bringer deg inn i et medisinsk avhengighetshelvete som ødelegger livet ditt fullstendig.

Og som om det ikke er ille nok, har de nå igangsatt utbyggingen av 5G mobilnett, som sammen med smartteknologinettverket overvåker deg, og drepe deg langsomt uten at du oppdager det fordi teknologien og medikamentene ødelegger hjernens funksjon først, og uten evne til å forstå hva som skjer med deg, og hva som forårsaker det, glir du langsomt inn i en dødsspiral hvor du bruker alt du eier for å betale for din egen dødsreise.

Hvis du tro at dette ikke er sant, vil du finne ut dette om veldig få år, i takt med ditt immunforsvars reduserte evne til å motstå stråling og forgiftning såpass at du ikke klarer å rømme ut av landet til et annet sted i verden hvor dette. ikke er kommet så langt ennå.

Dette er Agenda21 tilrettelagt i dag i 2019, for å slå ut samfunnet i 2021 i god gammel gangster bankster globalist New World Order stil.

Du må forstå at politikere som kaller seg myndigheter og lovgivende forsamling og utøvende regjeringsmakt er DEL AV AGENDA21. Staten er en viktig brikke for å gjennomføre dette ved bruk av lover og regler de selv forfatter og vedtar for at de kan drepe deg for profitt.

Disse landssvikerne i alle land har utnevnt seg selv til våre sjefer og har gitt dem selv makt og myndighet til å bestemme over hver eneste en av oss, selv om den eneste alle politikere og andre egengitte myndighetspersoner har makt og myndighet over, er dem selv personlig. og ingen annen. Du, og bare du, er din sjef .

Det finnes bare ett unntak som gir andre rett til å bestemme over deg, og det er hvis du er mentalt ikke i stand til å ta vare på deg selv, men trenger verge som er der for å hjelpe og ALDRI utnytter deg, eller hvis du beviselig har gjort en alvorlig forbrytelse og må sone for det, men det må være beviselig uten tvil og med dokumenterbare bevis, for som eksempel et overvåkingskamera som viser at du skyter Pettersen eller slår ham i hodet med en hammer eller lignende. Vitnes utsagn gjelder ikke, de kan fabrikkeres – noe som gjør mot gode nordmenn hver eneste dag av politi, barnevern og andre såkalte “myndigheter” oppnevnt av en næringslivspolitisk regjering som forsøker med alle midler å sende sine kritikere inn i psykiatrien eller i fengsel for å hindre dem i å fortelle sannheten om politiske svik og forbrytelser.

Stol heller ikke på de etablerte mediene. Disse tilhører dem som kontrollerer norsk næringsliv, og som innsetter sine egne politikere i regjering og forvaltning samt overvåkningsetater, direktorater, råd, tilsyn og kommisjoner.

Dette systemet er så stort og omfattende og så egenmektig i sin framtreden i vårt samfunn at det allerede nå utgjør det norske stasi. Den makten de har er vedtatt i et Storting utøvd av norske regjeringer på en slik måte at vi blir kondisjonert til å akseptere stort sett alt de bestemmer bare fordi de aller fleste av oss stemmer på dem i den tro at de faktisk er våre sjefer fordi de er. folkevalgt (noe de ikke er i virkeligheten) til å styre landet og samfunnet vårt.

Men dette er blank løgn basert på en usynlig kjempesvindel som har tilrettelagt for at vi har det politiske systemet vi har i dag til fordel for norsk og internasjonal næringsliv. Det har godtroende, uvitende, gode nordmenn sørget for fordi de stoler for mye på landets politikere, og samtidig er fullstendig uvitende om at den politiske makten i Norge er tilstjålet på områder:

1. Grunnloven er parkert

De fleste er uvitende om at dagens politiske elite har parkert vår norske Grunnlov og erstattet den med et internasjonalt lovverk som heter Maritimt Lov som utelukkende favoriserer Bilderberggruppens banker og næringslivseiere.

Maritimt Lov er basert på kjøp og salg av verdipapirer, penger og handelsvarer. I dette systemet er du omgjort fra å være et levende menneske med alle rettigheter til nå å være et personnummer med navnet ditt skrevet i blokkbokstaver slik at du ifølge det maritime lovverk kan brukes til transaksjoner av penger og verdier som statsborgere inn under STATEN AS NORGE.

Statens AS NORGE er ikke landet Norge, og en statsborger er ikke en borger av landet Norge, men en handelsvare som eierne av det maritime lovverk kan bruke for å frata deg lønnen din i form av skatter og avgifter, moms og bombenger og mye annet du må punge ut med for å bringe penger inn i statskassen slik at landet har en økonomi som ser ut til å fungere godt fordi lønn og andre inntekter er digitale verdiløse pengesummer som ikke koster eierne av dette sjørøverlovverket noen ting , samtidig som våre utro politikere lar eierne av lovverket, og deres samarbeidspartnere, får lov til å stjele alle verdiressurser i landet til inntekt for SEG, slik at vi egentlig ikke eier fliser i veggen, fordi alt har havnet i de store bankfamiliene, det britiske kongehus med internasjonal familie, og Vatikanet .

2. Valgordningen er kuppet

Som forklart over er Grunnloven parkert, og derfor kan politikere, med Maritimt Lov i hånden finner opp hva som helst, fordi de selv skriver og vedtar disse lover og regler etter hva som passer dem. 

Siden Grunnloven er parkert trenger de ikke lenger følge den. Grunnloven sier at det er folket der de bor i Norge som skal plukke sine lokale kandidater til å representere folkets behov og interesser i deres fylke, men dette skjer ikke. Ordningen er kuppet av politikerne og næringslivet til fordel for dem.  

Dagens norske politikere er enten groomet (altså forberedt for den politiske oppgaven de er bestemt for, for eksempel statsministerjobben), eller plukket fra egne rekker som representanter for næringslivet, uten at det sovende, blåøyde intetanende folk noe om hvordan dette foregår.

Politikere jobber ikke for deg i det hele tatt, selv om de står frem og lyver deg i ansiktet hver eneste dag om å gjøre det i takt med svikene og plyndringen og undertrykkelsen – og nå også utryddelsen med smartmeter og 5G. Politikere skal være tilretteleggere og leverandører for å dekke alle folkets behov og livsnødvendigheter, samt ivareta folkets sikkerhet og forvalte våre felleseide verdiressurser, slik at alle inntektene fra disse blir likt fordelt per norske borger. Har du noen gang fått strøm, drivstoff, gass eller vann til kostpris?

Med Grunnloven parkert, bruker de det maritime lovverket beskrevet over, som i dag kalles Norges Lover, som mer eller mindre inneholder hele EU- og FN-lovverket, som gir næringslivsinteressers eiere og politikere rett til å bestemme over deg, og stjele din andel av ditt rettmessige eierskap av inntekter fra hele landet Norges felleseide verdiressurser til havs og på land.

Konsekvensen for oss – folkemord

Dette er så omfattende og ødeleggende for vårt samfunn, våre liv og vår fremtid, at vi nå er i ferd med å la oss frivillige avlive, fordi vi godtar å la politikere og næringslivsstyrte regjeringens representanter få herse med oss ​​som selvutnevnte sjefer som gjør mot oss akkurat som de vil, og gjøre det med din skriftlige tilatelse om du har stemt på et av landets etablerte politiske partiers representanter under et Stortingsvalg, og dermed gitt DEM over deg og landet vårt, og dermed indirekte også over våre liv, selv om de ikke har rett til å bestemme over andre enn dem selv personlig.

Vi står nå ovenfor en så farlig trussel mot våre liv er vi nødt til å gjøre det som må gjøres for å redde livene våre. Den eneste reelle alternativet vi ser er at det norske folk støtter og stemmer for innføring av ekte folkestyre i Norge og avstå fra å gi det politiske etablissementet en eneste stemme heretter. Gjør vi ikke det, er vi døde.

Folkestyret

Innføring av folkestyre vil kreve at hele befolkningen samarbeider om å gjøre det som må gjøres for å ta landet med rettigheter og verdiressurser inntekter på alle norske borgeres hender i like store eierandeler.

For å få til dette, og samtidig redde livene våre mens det fremdeles er tid og mulighet til det, må vi gå sammen om å innføre ekte folkestyre i Norge basert på lokalt selvstyre med ny forvaltning som drives av landets fremste ekspertise på alle samfunnsnødvendige og viktige. områder.

Den nye forvaltningens ledere vil IKKE ha noen makt og myndighet, fordi makten og myndigheten ALLTID følger folkeflertallets 55% eller høyere stemmestøtte i alle saker som vedtas utført lokalt, distriktsmessig, kommunalt, regionalt, fylkesmessig, landsdelsmessig eller for hele landet. under ett.

Det er folket som foreslår gode saker der de bor lokalt i sin bydel eller kommuner tettsted som avgjør hvorvidt noe skal bygges eller skaffes eller leveres eller gjøres til fordel for lokalsamfunnet. Og hvis en slik modell vedtas og ser ut til å fungere tilnærmet optimalt for de lokalsamfunn de er foreslått i, vil disse forslagsmodellene bli lagt ut til folkeavstemming i alle lokalsamfunn i hele Norge.

Hvis 55 % av alle lokalsamfunn i Norge eller flere støtter et forslag eller modell blir disse automatisk vedtatt for hele landet. Forvaltningens ledelse er et program forpliktet til å gjennomføre disse prosjektene i henhold til lokale beskrivelser av prosjektenes omfang og innhold uten trenering av tid.

Det positive ved denne modellen, er at den vil skape mange nye arbeidsplasser i det lokale næringsliv, som på enkelte områder vil få mye å gjøre og dermed sikre gode inntekter og velstand langt inni evigheten. Dette er bare en av mange nye samfunnsmodeller som kommer lokalbefolkninger til gode over hele Norge. Disse modellene er hentet fra en nyutviklet folkestyremodell i regi av gode krefter på vår planet. Gled dere – men ikke for tidlig – for dette er kun mulig å gjennomføre om du:

  1. Slutter å stemme på dagens etablerte partier og deres representanter i alle valg i Norge, være seg lokalvalg, kommunevalg, fylkesvalg eller stortingsvalg i regi av, eller til fordel for, dagens næringslivskontrollerte og styrte politiske virkelighet vi undertrykkes av.
  1. Støtt og stem for innføring av ekte folkestyre etter overnevnte modell.

For å få til innføring av ekte folkestyre etter overnevnte modell, må du være villig til å samarbeide om å redde ditt eget liv, familie, rettigheter, samfunn og bidra til å skape et nytt ONE World Society-samfunn, hvor alle tjener på alt i det nye samfunnet – unntatt politikere, diktatorer, selvoppnevnte sjefer og verdensstyranner alias Bilderberggruppen.

Nå som folket i Norge så smått begynner å våkne opp og ser at de nærmest er frastjålet alt, til og med retten til å være den vi er fra fødselen av, og begynner å murre og kalle politikere hva de er – landssvikere – begynner den internasjonale . eliten å bekymre seg over at vi er mange ganger flere enn dem, og kan kaste dem på har og ræva ut av landet vårt bare vi samarbeider om å få jobben gjort, slik at vi kan ta landet vårt, våre verdier og våre navn og retten . til livet tilbake, ruller globalistene nå ut det meste av sitt arsenal med strålevåpen, vaksiner og medisineringsvåpen: chemtrailing, HAARP-spillet som kontrollerer vært i deres favoritter, og mye annet utviklet for å bli kvitt oss så fort som mulig.

Smartteknologi, 5G, og vaksiner kommer til å være de største silent killers i vårt samfunn om vi ikke gjør noe NÅ.

Den gode nyheten er at disse tre kan vi faktisk gjøre noe med. Om alle klipper over ledningene og kaster ut smartmålere sine (det være seg på strøm eller vann), og samtidig er villig til å kaste mobiltelefonene og aldri la seg vaksinere eller medisinere, og samtidig rense vannet og spise økologisk mat for å styrke immunforsvaret, da er seieren innen rekkevidde.

Vi må være sterke for å kunne beseire denne forbrytermafiaen. Vi må samarbeide – også med våre liv og helse som innsats.

Vi må gå ut i gatene i hundretusener og marsjere inn og arrestere ALLE politikere som sitter ved makt, og alle ledere i de store norske og internasjonale bankene og næringslivet i Norge, inkludert alle i frimureriet fra og med 3. grad.

Disse må gis en rettferdig sak, og bevisene må aldri være fabrikkert, kun basert på rene, skjære fakta.

Gjør vi dette i Norge, og franskmennene lykkes i Frankrike, har verden tatt to store steg mot friheten.

Å gå til det skritt å arrestere, tiltale og eventuelt dømme dem som finnes skyldige er helt legitimt. Et folk har rett til å forsvare sine liv, rettigheter og eiendeler i kampen mot verdens største forbrytermafia, Bilderberggruppen, som nå dreper millioner av mennesker hvert eneste år på vår planet uten omtanke for annet enn personlig makt og profitt.

Og nå, i 2019, er disse i ferd med å sette inn det endelige nådestøtet mot verdenssamfunnet = virkeliggjøring av Agenda21, hvilket betyr finale 2021 for menneskeheten, for det er DA vi skal dø i henhold til deres utryddelsesplan.

Vi gjentar: Husk at politikere IKKE er våre sjefer og har aldri noen gang vært det, selv om de har oppført seg som de er det for å kunne undertrykke oss og frastjele oss lønningene våre og diktere livene våre som de vil i deres favoritter. De har tilstjålet seg makten i Norge for å kunne plyndre og undertrykke oss til profitt for dem selv og deres samarbeidspartnere i Bilderberggruppen. Om du ikke vet noe om Bilderberggruppen, kan du skrive inn ordet på YouTube så finner du tusener av videoer som forklarer dette.

Pass også ekstra godt på at du IKKE la deg lokke av de etablerte mediene med NRK i spissen. Disse er politikernes propagandamaskineri som er landssvikerne opp i skyene som landshelter, og lager skreddersydd propaganda så godthyll gjennomført at stortsett alle som ser og hører løgnene deres kjøper det de sier og handler i henhold til det, med store fatale konsekvenser for oss her hjemme eller i utlandet.

Gode ​​eksempler fra utlandet er krigføringen i Libya og Serbia, og ikke minst, den regjeringsbetalte flyktningeimporten fra hele midt-østen og nordafrika, som de skyldte den uskyldige Assad for som påskudd for å trykke Norge i både gode og dessverre samfunnsødeleggende mennesker. Våkn opp! Du kan ikke stole på norske medier. De er eiet av private næringslivsinteresser eller styrt av politiske partiers eiere til fordel for den samfunnsøkonomiske politikken som Bilderberggruppen ønsker i vårt samfunn.

Legg igjen en kommentar